گزارش/گفتگو

نهضت روشنگری

در راستای تحقق بخشیدن به حضور حداکثری مردم در انتخابات خصوصا جامعه کارگری و ایفای نقش بسیجیان در این مهم جلسات ذیل را برگزار و مقرر شد نشست های روشنگری اجرا گردد:

1-جلسه با مدیر محترم شرکت فوسیلیس مهندس گلخواه سمنانی

2-جلسه با مدیر منابع انسانی و پرسنلی شرکت نساجی کویر

3-جلسه با سرگروه های صالحین انجمن صنفی کارگران ساختمانی

4-جلسه با مدیران شرکت های تولیدی صنایع دستی و فرش سمنان

5-جلسه با فرمانده و شورای پایگاه بسیج شرکت کندر سمنان

اضافه کردن دیدگاه جدید