گزارش/گفتگو

نهضت روشنگری

نهضت روشنگری در رابطه با اهمیت حضور در انتخابات و مولفه ها و شاخصه های نامزد اصلح براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین نقش بانوان در تحقق حضور حداکثری در انتخابات وکمک به جامعه هدف و خانواده در راستای شناخت کاندیدای اصلح در تاریخ 1396/2/18 از ساعت 9/45 تا 12 در سالن جلسات بسیج استان با حضور 25 نفر از سرگروه های صالحین خواهر بسیج کارگری و با سخنرانی مدیر سازمان بسیج کارگری استان جناب سرهنگ کشاورزیان و پاسخ به سوال حاضرین برگزار گردید .

اضافه کردن دیدگاه جدید