گزارش/گفتگو

نهضت روشنگری

جاسه نهضت روشنگری ویژه جامعه کارگری شهرستان مهدیشهر در کارخانه سنگرکار با حضور بسیجیان وکارگران در تایخ 1396/2/16 با سخنرانی دکتر فرامرزی حول محورها و موضوعات :

1-جایگاه کارگران در تولید و کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی

2-تاثیرات برجام بر جامعه و بدعهدی های استکبار جهانی

3-انتخابات و معیارهای فرد اصلح و انقلابی

برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید