آلبوم عکس

تصاویر رزمایش شیفت ایثار بسیج کارگری استان

تصاویر رزمایش شیفت ایثار بسیج کارگری استان در سه شرکت تجیران - پاریزان صنعت - نیمه شعبان

اضافه کردن دیدگاه جدید