اخبار

نشست آسیب های اجتماعی

نشست آسیب های اجتماعی با موضوع تحکیم بنیان خانواده

درطلیعه هفته مبارک بسیج نشست تخصصی تبیین آسیب های اجتماعی با موضوع تحکیم بنیان خانواده و نقش مادران در خانواده با همکاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در محل سالن جلسات این اداره برگزار گردید . در ابتدای این نشست آقای دکتر غنیان ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به همراه مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان حضور داشتند که دکتر غنیان ، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان و مدعوین حاضر در جلسه ، به اهمیت جایگاه مادر در خانواده و نقش مادر در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه پرداختند و ابراز امیدواری کردند ، با برگزاری چنین جلساتی شاهد بهبود وضعیت آسیب های اجتماعی در جامه کارمندان و کارگران زیر مجموعه آن اداره کل باشیم .درادامه و بعد از خروج برادران از محل جلسه، سرکار خانم میثاقی استاد حوزه و دانشگاه مباحثی را پیرامون موضوع مربوطه به صورت کارگاهی با شرکت کنندگان مطرح و پیرامن آن به بحث و تبادل نظر پرداختند .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید