اخبار

معاون وزیر کار :

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : میزان افقزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 97 ، هنوز تعیین نشده است .به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران ، شورای عالی کار که ترکیبی از نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت و اعضای این شوراست مسئولیت دارد و معمولا در اسفند ماه ، دستمزد سال آینده کارگران را تعیین می کند .احمد مشیریان افزود : در حال حاضر ، جلسه های این شورا برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برگزار شده ولی با توجه به طرح شدن مسائلی نظیر نرخ تورم و سبد معیشت کارگران ، هنوز نتیجه قطعی میزان افزایش حقوق و دستمزد اعلام نشده است .وی درخصوص برنامه های حمایتی از کارگران نیز گفت : رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی و تامین ایمنی و بهداشت کارگران از اولویت های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است .

معاون وزیر کار :
میزان افزایش حقوق کارگران هنوز تعیین نشده است .

اضافه کردن دیدگاه جدید