اخبار

هفته بسیج

مدیران آموزش کارخانجات

جلسه مدیران آموزش و واحد های R&D کارخانجات و مسئول مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمنان
در آستانه هفته بسیج ، با همکاری مرکز فنی و حرفه ای سمنان ، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان ، نشست هم اندیشی مدیران آموزش و واحد های R&D بیست شرکت صنعتی بزرگ سمنان ازجمله غرب استیل ، نساجی کویر ، عقاب ، فروسیلیس و ... با موضوع تبیین ظرفیت های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای سمنان و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان در محل شرکت نساجی کویر سمنان برگزار شد . همجنین مقرر کردید این جلسات به صورت منظم ماهانه یکبار به میزبانی یکی از کارخانجات برگزار گردد .در پایان اعضا بازدیدی از خط تولید کارخانه همراه با ارائه توضیحاتی توسط مدیر آن ، انجام دادند
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید