اخبار

سربازان عرصه کار و تولید استان در جلسات بصیرتی 9 دی ماه 1396

در راستای گرامیداشت حماسه و ایام الله 9 دی بسیجیان و فعالان عرصه کار وتولید ردههای بسیج کارگری استان در جلسات و نشستهای روشنگری و همایشهایی جهت گرامیداشت آن حماسه بزرگ وعظیم و ملی شرکت کردند.  بسیجیان پایگاه محمد رسول الله ص معدن نمک سیف با سخنرانی فرمانده ناحیه سمنان این روز را گرامی داشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید