اخبار

ستاره های ارزشیابی ملی بر سینه عقاب افشان

گروه صنعتی عقاب افشان به عنوان بزرگترین تولید کننده اتوبوس در ایران موفق به اخذ رده کیفی از وزارت صنعت معدن تجارت گردید.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، گروه عقاب افشان که تاکنون با تکیه بر باورها و نیروهای متخصص بومی موفق به افزایش کمیت در تولید گردیده بود پس از ارزشیابی های انجام شده از سوی اداره کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت معدن تجارت توانست صاحب برند کیفیت نیز گردد.بر اساس این گزارش اتوبوس بین شهری اسکانیا موفق به کسب سه ستاره از رده کیفی اعلام شده گردیده است.گروه صنعتی عقاب افشان به عنوان بزرگترین تولید کننده اتوبوس و مینی بوس شهری و بین شهری ، تولید بیش از ه مدل خودرو مسافربری مطابق با استانداردهای جهانی را در کارنامه خود دارد.

ستاره های ارزشیابی ملی بر سینه عقاب افشان

اضافه کردن دیدگاه جدید