اخبار

رفع موانع تولید (طرح شهید کریمی)

دیدار صمیمی آقای زرگر مئسول بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان با دکتر تشنه دل رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان
نشست صمیمانه جناب آقای دکتر تشنه دل رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان استان سمنان به همراه معاون محترم صنایع آن سازمان با برادر زرگرمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان امروز در محل این سازمان برگزار گردید .در ابتدای این جلسه آقای زرگر با اشاره به نامگذاری امسال به جهش تولید توسط مقام معظم رهبری ، در خصوص رفع موانع تولید (طرح شهید کریمی ) توضیحاتی را ارائه نمودند .در ادامه ایشان به ماهیت و نحوه تسهیل گیری برای رفع موانع تولید بر اساس همکاری و هماهنگی بین ادارات دولتی اشاره کردند و اذعان داشتند از آنجایی که فلسفه وجودی بسیج به منظورهمسو کردن نیروها و توانها می باشد سازمان بسیج مستضعفین بهترین بستر برای ایجاد این هماهنگی ها می باشد . از طرفی بسیج کارگران و کارخانجات با گستره مردمی خود و پشتوانه پایگاه های بسیج در شهرکهای صنعتی، کارخانجات و معادن بهترین حلقه برای متصل کردن مردم با دستگاه های اجرایی می باشد .در ادامه مذاکرات رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری بیش از پیش با بسیج کارگران و کارخانجات اذعان داشت که با روحیه بسیجی و انقلابی و با تعامل بین دو سازمان می توان بسیاری از مشکلات و موانع تولید را حل و فصل نمود.در پایان لیست تعدادی از واحدهای صنعتی که دچار مشکل بودند جهت بررسی و طرح در جلسات مربوطه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت ارجاع شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید