اخبار

دیدار با مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان

بدنبال معرفی مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان مدیرسازمان بسیج کارگری استان به همراه رئیس شورا و مجمع بسیج کارگری استان وتنی چندازهمکاران مجموعه درتاریخ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ با ایشان دیدارکردند.
دراین دیدارجناب سرهنگ کشاورزیان ضمن تبریک مسئولیت به مهندس آلبویه برنامه ها و ماموریتهای بسیج کارگری و شورای اندیشه و همفکری بسیج کارگری استان را تشریح و خواستار حضور فعال مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسات مربوطه شدند.
درادامه جناب آقای هادیان نیزباتبریک این مسئولیت خواستاراجرای برنامه های ماندگار و اثربخش در جامعه کارگری ازقبیل یادواره های استانی شهدای کارگری و برگزاری برنامه های فرهنگی متناسب با نیاز جامعه کارگری شدند و بیان داشتند چنانچه بتوان در شهرکهای صنعتی کل استان زمین هایی جهت ساخت حوزه و پایگاه بسیج کارگری درنظر گرفت قطعا منشا برکات و اثرات ماندگاری خواهد بود.
در پایان مهندس آلبویه ضمن استقبال از اجرای برنامه های ویژه جهت جامعه کارگری با درخواست واگذاری زمین بمنظور فوق براساس نظرات کارشناسان مربوطه ازطریق مهندس ترحمی و بررسی نمونه های موفق کشوری و اعلام نظر موافقت کردندوبیان داشتند با تمام توان در راستای ترویج فرهنگ بسیجی که منفعت آن در تولید و کارخودرانشان خواهد داد قدم برمیدارند.
مقررشد در جلسه های دیگر برنامه ها و کارهای اثرگذار ویژه جامعه کارگری بررسی و راههای اجرایی نمودن آنها بررسی و جمعبندی لازم بعمل آید .

اضافه کردن دیدگاه جدید