اخبار

درخواست کارگران شرکت راه آهن تراورس برای پرداخت مطالبات

کارکنان شرکت تراورس ، از شرکت های اقماری تحت پوشش راه آهن در شاهرود ، پرداخت مطالبات خود را خواستار شدند .به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، این شرکت در استان سمنان ۳۰۰ نفر نیرو دارد و کارکنان آن پرداخت حقوق معوقه دی و بهمن و همچنین عیدی خود را مطالبه می کنند.این افراد همچنین به ارزش ریالی سبد کالای خود اعتراض دارند .این سبد کالا قرار بوده به صورت نقدی در قالب کارت هدیه 530 هزار تومان پرداخت شود اما به صورت کالا که ارزش آن 400 هزار تومان است بین آنها توزیع شده است .شرکت تراورس از شرکت های حوزه راه آهن شمالشرق است .راه آهن شمال شرق یک کشور در شاهرود فعال است.

درخواست کارگران شرکت راه آهن تراورس برای پرداخت مطالبات

اضافه کردن دیدگاه جدید