اخبار

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست علیرضا آشناگر استاندار سمنان

دویست و بیست و چهارمین جلسه ی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به ریاست دکتر آشناگر استاندار سمنان و دبیری دکتر تشنه دل سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان , اعضای ستاد و مسئول بسیج کارگری و کارخانجات استان سمنان
- تحقق ۱۲۵درصدی تعهد اشتغال تسهیلات رونق تولید ۹۸ در استان سمنان- سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: پرداخت تسهیلات رونق تولید ۹۸ به واحدهای صنعتی استان تاکنون ۲۵۹فرصت شغلی جدید در بخش صنعت استان ایجاد کرده است.- علی تشنه دل در دویست و بیست و چهارمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان که در استانداری سمنان برگزار شد با اعلام این خبر گفت: با پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۵۵ واحد صنعتی ، ۲۵۹ فرصت شغلی جدید در این واحدها ایجاد شده است.- وی گفت: طی پایش صورت گرفته توسط کمیته نظارت بر تسهیلات رونق تولید استان ۳هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به این تعداد واحد صنعتی پرداخت شده است که ۵۴درصد از تعهد پرداخت تسهیلات و ۱۲۵ درصد از تعهد اشتغال ایجاد شده در این تعداد واحدها تا کنون محقق شده است.- سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان افزود: ۴۱۲ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان بالغ بر ۱۴هزار و ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب رونق تولید ۹۸ و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال دریافت کرده اند.- این مقام مسئول تصریح کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، ۲۴۱ واحد به ارزش ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مربوط به رونق تولید و ۱۷۱ واحد به ارزش ۳۳۵۱ میلیارد ریال مربوط به بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال می باشد.- علی تشنه دل اظهار داشت: تا کنون در قالب تسهیلات رونق تولید ۹۸ ، ۷۰۹ واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۶ هزار و پانصد میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد ، ۳۷۲ پرونده جهت عقد قرارداد در بانکهای عامل در دست بررسی می باشد.- وی ادامه داد: در بخش رفع موانع تولید کارگروه استان تا این جلسه بیش از ۱۰۵۰ واحد تولیدی مشکل دار در جلسات کارگروه مطرح و بررسی شده است که در جهت رفع موانع موجود ، ۲۲۵۴ مصوبه به تصویب اعضا رسیده است که از این تعداد ، ۷۵ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.-- دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان افزود: در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه ، ۱۹ واحد کشاورزی جهت دریافت تسهیلات از محل منابع رونق تولید ۹۸ به ارزش ۲۷ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی و همچنین مشکلات بانکی ، مالیات و زیربنایی سه واحد تولیدی کبیر صنعت آروین منش ، روناس کاشی و پارس آلتون نیرو بررسی شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید