اخبار

جلسه برگزاری جشنواره تخصصی صالحین

در جلسه ای باحضورمدیرمحترم سازمان علمی و پژوهشی استان جناب اقای جلالی ومسول سازمان بسیج کارگری سپاه قائم عج پیرامون چگونگی بررسی و اعلام نتایج آثارواردشده به دبیرخانه سومین جشنواره تخصصی تربیتی بسیج کارگری استان بحث وتبادل نظرش.دراین جلسه مقررشدکلیه آثارتخصصی و طرحهای ابتکاری به سازمان علمی پژوهشی استان جهت داوری و اعلام نظر تخصصی گروههای علمی مربوطه ارسال گرددتادراسرع وقت نسبت به داوری و اعلام نتایج اقدامات لازم بعمل آید.
دراین دیدارمسول بسیج کارگری استان نیز ضمن بیان گزارشی از روند اجرای برنامه به سوابق دوسال قبل جشنواره و استقبال خوب کارگران عزیزاشاره کردوخواستارحمایتهای سازمان علمی پژوهشی استان از طرحهای نو و ابداعات خلاقانه بادرنظرگرفتن جمیع جوانب جامعه کارگری شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید