اخبار

جلسه انتخاب کارگر، گروه کاری و واحد نمونه در شهرستان مهدیشهر

جلسه انتخاب کارگر، گروه کاری و واحد نمونه در شهرستان مهدیشهر تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص انتخاب کارگر، گروه کاری و واحد نمونه شهرستان مهدیشهر به منظور هماهنگی و همکاری کلیه واحدها برگزار گردید.حمید مستخدمین حسینی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهدیشهر ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین گفت: با توجه اینکه اهداف و برنامه منشور کاری وزارت متبوع مبتنی بر تقویت وجدان کار، خود باوری، روحیه کار جمعی و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید میباشد فرایند انتخاب و معرفی کارگران نمونه و گروه کار با همکاری ادارات و بنگاههای تولیدی ، صنعتی کشاورزی و خدماتی منطقه قابل اجرا است.وی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری ثبت نام کارگران و فرایند داوری در سامانه انجام خواهد شد لذا تاکید کرد پیگیری های لازم توسط دستگاههای اجرایی شهرستان صورت پذیرد.وی در ادامه در خصوص نحوه ثبت نام و دستورالعمل اجرایی بیست ونهمین جشواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید توضیحاتی را عنوان نمود.

جلسه انتخاب کارگر، گروه کاری و واحد نمونه در شهرستان مهدیشهر

اضافه کردن دیدگاه جدید