اخبار

جشنواره تخصصی تربیتی بسیج کارگری استان سمنان تا دقایقی دیگر

سومین جشنواره تخصصی تربیتی بسیج کارگری استان سمنان تا دقایقی دیگر در سمنان آغاز میشود. به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان دراین جشنواره از برترینها هم تجلیل میشود.

سومین جشنواره تخصصی تربیتی بسیج کارگری استان سمنان

اضافه کردن دیدگاه جدید