اخبار

برگزاری حلقه های صالحین بسیج کارگری

حلقه های صالحین بسیج کارگری در پایگاه امام هادی شرکت کندر- پایگاه خواهران حضرت سمیه (س) - پایگاه خواهران حضرت زینب (س) - پایگاه کارگری وحدت بطور منظم برگزار و نسبت به مسایل و موارد اقتصادی - سیاسی و اجتماعی و.... بحث و تبادل نظر میکنند.

اضافه کردن دیدگاه جدید