اخبار

برگزاری انتخابات هیات ماده 22 قانون کار در بخش کارفرمایی استان سمنان

در راستای ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر میان شوراهای اسلامی کار و کارفرمایان کارگاه ها و واحدهای کارگری و بمنظور تکمیل ترکیب اعضای هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارفرمایان و مدیران استان سمنان از طریق برگزاری انتخابات مشخص شدند.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، محمد عالی قائم مقام و معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به سیاست ها و رسالت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برقراری تعامل و همکاری میان کارگران و کارفرمایان و در راستای افزایش تولید و بهره وری و ایجاد تحول و توسعه در استان، ایجاد تعامل لازم میان شوراهای اسلامی کار و مدیریت واحدهای کارگاهی را امری لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: این هیأت که بر اساس دستورالعمل اجرائی و ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد می تواند در مسیر پیشبرد اهدافی از قبیل صیانت از نیروی کار و توسعه اشتغال، ممانعت از ایجاد تنش، حل و فصل نمودن اختلافات و جاری ساختن راه حل های مبتنی بر سازش نقش مهمی ایفا نماید.گفتنی است پس از انتخابات احکام اعضای هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار استان سمنان صادره شد و آقایان محمدرضا فدایی تهرانی از شرکت معدن نمک سیف (ملحه)، منصور ابراهیمیان از شرکت پاریزان صنعت، و محمدرضا مرادی از کارخانجات نورد و لوله سمنان بعنوان اعضاء اصلی و آقایان حسن جلالی فیروزکوهی از شرکت ابتکار سمنان و جواد شبانی از شرکت نیمه شعبان به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.

برگزاری انتخابات هیات ماده 22 قانون کار در بخش کارفرمایی استان سمنان

اضافه کردن دیدگاه جدید