اخبار

برنامه ریزی برای افتتاح پایگاه بسیج کارگری در یکی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان

در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت تجیران ، رییس سازمان بسیج کارگری استان ، رییس شورا و مجمع بسیج کارگری استان و فرمانده پایگاه بسیج کارگری شهرستان سمنان برای افتتاح پایگاه بسیج کارگری در واحد تولیدی صنعتی تجیران برنامه ریزی شد.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، این واحد تولیدی که دارای 70 نیروی انسانی در بخشهای مختلف تولیدی است بعنوان دومین شرکت تولید کننده محافظهای حرارتی خودرو مشغول فعالیت است.رییس سازمان بسیج کارگری استان سمنان در این جلسه با تشریح فعالیتهای بسیج کارگری گفت: ایجاد پایگاههای بسیج کارگری در واحد های تولیدی میتواند در ارتقای تولید فعالیتهای صنعتی موثرباشد.کشاورزیان افزود: امیدواریم با افتتاح پایگاه های بسیج کارگری در واحدهای صنعتی رونق تولید بیش از پیش دیده شود.در ادامه این جلسه رییس شورا و مجمع بسیج کارگری استان سمنان هم گفت: یکی از اهداف سازمان بسیج کارگری ایجاد روحیه کارو تلاش دربین کارگران است.هادیان افزود: استفاده از نظرات و تجربیات کارفرمایان هم می تواند درافزایش فرهنگ ایثار موثر باشد.مدیرعامل شرکت تجیران هم با بیان اینکه این واحد تولیدکننده قطعات خودرو است گفت: مهم ترین اهداف این شرکت تولید داخلی است.افتخاری خاطرنشان کرد: ظرفیت سالانه شرکت تجیران تولید 1300 تن قطعات خودرو است.وی گفت: در حال حاضر این واحد دو ونیم میلیارد تومان از شرکت های خودرو سازی کشور طلبکار است که در صورت بازپسگیری مطالبات میتوان برخی از مشکلات کارگری را برطرف کرد.در این جلسه مقرر شد در هفته بسیج کارگری اردیبهشت سال آینده پایگاه بسیج کارگری در این واحد با حضور مسئولان استانی افتتاح شود.توجه به مساجد و حضور کارگران در مراسم عبادی ،جلسه با معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل مالیاتی برای رفع برخی از مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر مباحثی بود که دراین جلسه مطرح شد.

برنامه ریزی برای افتتاح پایگاه بسیج کارگری در یکی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان

اضافه کردن دیدگاه جدید