اخبار

اشتغالزایی بیش از ۵هزار نفری صنایع استان

اشتغالزایی بیش از ۵هزار نفری صنایع استان

اشتغالزایی بیش از ۵هزار نفری صنایع استان سمنان.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری سپاه استان سمنان ، این خبر را استاندار سمنان در جمع اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام کرد.دکتر چاوشی گفت: بانکها و بخش های خصوصی باید همیار دولت در تحقق اهداف در توسعه استان سمنان باشند.وی گفت: تلاش ها در بخش تولید باید جدی تر باشد و به سمت توسعه صادرات غیرنفتی پیش رود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم گفت:۷۵درصد از صنایع استان با مشکل رکود بازار مواجه هستند.اشتغالزایی بیش از ۵هزار نفری صنایع استان سمنان.به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری سپاه استان سمنان ، این خبر را استاندار سمنان در جمع اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام کرد.دکتر چاوشی گفت: بانکها و بخش های خصوصی باید همیار دولت در تحقق اهداف در توسعه استان سمنان باشند.وی گفت: تلاش ها در بخش تولید باید جدی تر باشد و به سمت توسعه صادرات غیرنفتی پیش رود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم گفت:۷۵درصد از صنایع استان با مشکل رکود بازار مواجه هستند.

<p>اشتغالزایی بیش از ۵هزار نفری صنایع استان</p>

اضافه کردن دیدگاه جدید