اخبار

اجرایی شدن ۷۰درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان در سال ۹۶

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سال گذشته و با همکاری اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان ، ۷۰درصد از مصوبات این کارگروه اجرایی شده استبه گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان سمنان ، بهروز اسودی در دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۷ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیگیری مصوبات این کارگروه گفت: در سال ۹۶ ، مشکلات ۲۰۹ واحد تولیدی استان در ۴۸ جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی که در جهت رفع موانع تولید ۴۹۹ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیدوی تصریح کرد: از این تعداد مصوبه ، ۳۴۹ مصوبه که ۷۰درصد کل مصوبات است اجرایی و مابقی در دست اجرا می باشددبیر کارگروه رفع موانع تولید استان اظهار داشت: این کارگروه از سال ۹۴ و بمنظور رفع موانع استان فعالیت می کند که تاکنون مشکلات ۵۶۰ واحد تولیدی استان در امور مربوط به بانکی و تسهیلات ، زیربنایی ، مالیات ، تامین اجتماعی و غیره بررسی شده است کت بیش از ۱۳۴۰ مصوبه برای اعضای کارگروه داشته استبهروز اسودی گفت: جلسات کارگروه به طور منظم هر هفته یکبار و بمنظور بررسی مشکلات برخی واحدهای تولیدی برگزار می گردد که در این جلسه نیز مشکلات پنج واحد تولیدی پارسا چرم آسیا ، مهربان گرمسار ، مارلیک مه ، روناس کاشی و هوابرسازان پارس بررسی شدرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به وظیفه دوم این کارگروه در امور تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته تا کنون ۸۲۷ واحد تولیدی استان در حدود ۴۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی و اجرای طرح های نیمه تمام از بانکهای عامل دریافت کرده اند که از این تعداد ۱۷۰ واحد مربوط به بخش صنعت و ۶۵۷ واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی می باشدبهروز اسودی تصریح کرد: با اشاره به دیگر دستور کار این نشست افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید و همچنین گزارشی از کمیته پایش و نظارت سازمان های صمت و جهاد کشاورزی ارائه شد

اجرایی شدن ۷۰درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان در سال ۹۶

اضافه کردن دیدگاه جدید