06 اسفند 1396 - 03:53
به گفته یک فعال کارگری، در شرایط کنونی اکثرا تلاش دارند به فعالیت‌های مالی سیال‌تر و کم‌هزینه‌تر و البته کمتر قابل نظارت روی بیاورند و کسی تلاش نمی کند وارد حوزه صنعت شود چراکه باید با قوانین دست و...
04 اسفند 1396 - 07:13
وزیر کار گفت: این سیاست ماست که مزد را بر تورم پیشی دادیم و سیاست درستی هم هست اما واقعیت این است که کسری زندگی کارگری، بازنشستگی و کارمندی را هنوز نمی‌توانیم کنترل کنیمعلی ربیعی (وزیر تعاون، کار و...
04 اسفند 1396 - 07:05
وزیر کار گفت: این سیاست ماست که مزد را بر تورم پیشی دادیم و سیاست درستی هم هست اما واقعیت این است که کسری زندگی کارگری، بازنشستگی و کارمندی را هنوز نمی‌توانیم کنترل کنیمعلی ربیعی (وزیر تعاون، کار و...
16 بهمن 1396 - 07:03
در مملکت ما ایـن طـور شـد که بانـوان همـدوش با مردها از خانه ها بیرون آمدند و در ایـن راه اسلامـی زحمت کشیدند تا انقلاب پیروز شد.سکینه دولتی همسر شهید کلامی یکی از بانوان فعال شهرستان سرخه در دوران...