10 دى 1396 - 10:58
سومین جشنواره تخصصی - تربیتی بسیج کارگری استان سمنان
20 بهمن 1395 - 12:47
"" به مناسبت 22 بهمن ""
09 شهريور 1395 - 12:53
اردوی جهادی بسیج کارگری سمنان به منطقه پل ابریشم میامی با برنامه های متنوع و آموزشی برگزار گردید.

صفحات