20 بهمن 1395 - 12:47
"" به مناسبت 22 بهمن ""
09 شهريور 1395 - 12:53
اردوی جهادی بسیج کارگری سمنان به منطقه پل ابریشم میامی با برنامه های متنوع و آموزشی برگزار گردید.
30 مرداد 1395 - 11:39
رئیس سازمان بسیج کارگری استان سمنان خبر داد:
رئیس سازمان بسیج کارگری استان سمنان از برگزاری اردوی جهادی بسیج کارگری استان سمنان به منطقه پل ابریشم شهرستان میامی خبر داد.
04 مرداد 1395 - 10:44
فرمانده پایگاه فاطمه زهرا(س) سمنان خبرداد؛

صفحات