1
2
3
بسیج کارگری و کارخانجات استان ضمن گرامیداشت حماسه افتخارآفرین یوم الله ۹ دی، و تکریم شهداء و جانبازان جبهه دفاع از نظام اسلامی و با تأکید بر لزوم...
در دیدار مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان با آقای اخلاقی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان سمنان در راستای جهش تولید و طرح شهید...
سرکشی ودیدار جناب سرهنگ گلینی فرمانده سپاه گرمسار و فرمانده حوزه شهید برونسی بسیج کارگری گرمسار با مدیر کارخانه پارسا چرم آسیا آقای رنجبر و...