1
2
3
در راستای طرح شهید کریمی وحمایت از تولید و پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، امام جمعه و فرمانده سپاه ناحیه شاهرود و تعدادی از اعضای ستاد امر به معروف و...
در راستای طرح شهید کریمی و رفع موانع تولید،گروه عارضه یابی بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان گرمسار ازکاخانه پوشش کاغذ البرز گرمسار دیدار و به جهت...
برنامه نهضت روشنگری به مناسبت انتخابات با سخنرانی حاج اقا شریفی نیا امام جمعه محترم شهرستان آرادان در شرکت داروهای دامی و تقدیر از بسیجان برتر این...