1
2
3

«بسمه تعالی»

 

کار و تلاش در اسلام دارای ارزش و عبادت، و سعی برای کسب روزی دنیاپرستی نیست، بلکه جهاد در راه خداست. کارگر محترم است...

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن در سی‌وهفت سال گذشته، حضور جسمی همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی بوده است و امسال نیز به فضل الهی حضور مردم در...

این دوره توسط سازمان بسیج کارگری استان سمنان در تاریخ 95/10/01 در سالن جلسات کانون فرهنگی جوانان انجام گرفت که تعداد 25 نفر از بسیجیان در آن دوره...