1
2
3

یادواره شهدای کارگر در سمنان برگزار می‌شود

تولید ترانس‌های ضد آتش و ۱۶۰مگاولت آمپری

پیوند علم و صنعت نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد