1
2
3
درطلیعه هفته مبارک بسیج نشست تخصصی تبیین آسیب های اجتماعی با موضوع تحکیم بنیان خانواده و نقش مادران در خانواده با همکاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه...
در آستانه هفته بسیج ، با همکاری مرکز فنی و حرفه ای سمنان ، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان ، نشست هم...
جلسه هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سمنان به مناسبت هفته بسیج با حضور جناب سرهنگ شوقانی جانشین فرمانده محترم سپاه استان سمنان...