1
2
3

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن در سی‌وهفت سال گذشته، حضور جسمی همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی بوده است و امسال نیز به فضل الهی حضور مردم در...

این دوره توسط سازمان بسیج کارگری استان سمنان در تاریخ 95/10/01 در سالن جلسات کانون فرهنگی جوانان انجام گرفت که تعداد 25 نفر از بسیجیان در آن دوره...

این جلسه در تاریخ 95/11/10 در سالن جلسات شرکت شهرک های صنعتی استان انجام شد که اعضای شورای قشر کارگری استان حضور داشتند.
در این جلسه ضمن...